61/ 29 24 480 kuras@kurasplus.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady działania, jak i korzystania z naszej strony www.kurasplus.pl, zwanej w dalszej części „Stroną WWW”.

2. Właścicielem Serwisu jest P.H.U. Kuraś Plus Sp. J. Zbigniew i Irena Kurczewscy, Rynek 21, 64-500 Szamotuły, NIP: 7871480840, KRS:0000099341, zwana dalej Administratorem.

3. „Użytkownik” to osoba, która odwiedza Stronę WWW i/lub jakąkolwiek jej podstronę.

4. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem- gdy rozpoczyna korzystanie z Serwisu, to jednocześnie w pełni akceptuje warunki tego Regulaminu.

Korzystanie ze strony WWW

5. Aby prawidłowo korzystać z zasobów Strony WWW Użytkownik musi posiadać urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet, które korzysta z możliwie najnowszej wersji przeglądarki internetowej. Aby w pełni korzystać z zasobów Strony WWW może być wymagana instalacja zewnętrznego oprogramowania, która umożliwi obsługę Flash, Java i im podobnych.

6. Administrator Strony WWW zastrzega możliwość wprowadzenia przerw konserwacyjnych, czy też zakłóceń w działaniu Strony WWW, czy też do ograniczenia dostępu do zasobów Strony WWW, albo całkowitego jej wyłączenia bez podania przyczyny.

7. Strona WWW może wyświetlać reklamy.

Obowiązki użytkowników

8. Każdy Użytkownik, który chce korzystać ze Strony WWW musi przestrzegać polskiego prawa, tego regulaminu, a także zasad dobrego współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

9. Użytkownik ma prawo swobodnie przeglądać Stronę WWW oraz materiały na niej zawarte.

10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmować żadnych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Strony WWW. Chodzi o działania techniczne, jak i merytoryczne, czyli np. spamowanie, czy destabilizacja działania poprzez ataki DDoS.

11. Administrator zastrzega sobie możliwość do blokowania dostępu do części lub całości Strony WWW tym Użytkownikom, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu i/lub polskiego prawa, czy też zasad dobrego współżycia społecznego.

12. Administrator zastrzega sobie także prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem, bądź polskim prawem, bądź dobrymi obyczajami.

Zasady świadczenia usług

13. Usługi świadczone na Stronie WWW polegają na udostępnieniu informacji na temat oferty sklepu stacjonarnego Administratora oraz aktualnych promocji konsumenckich organizowanych przez producentów sprzętu sprzedawanego w sklepie stacjonarnym.

14. Poprzez Stronę WWW nie ma możliwości zawarcia umowy kupna sprzętu.

15. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby informacje na stronie WWW były jak najbardziej aktualne. Dostępność towarów w sklepie stacjonarnym można każdorazowo potwierdzić telefonicznie lub mailowo. Przedstawione na Stronie WWW informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

16. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.

17. Prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli za zgodą Użytkownika świadczenie zostało rozpoczęte przed upływem terminu wskazanego w punkcie powyżej.

Pliki Cookies

18. Strona WWW korzysta z plików Cookies, czyli tzw. ciasteczek, własnych oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z zapisami Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.

19. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. W ramach Strony WWW mogą być zastosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

21. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

22. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

23. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.

Polityka prywatności

24. Administrator w ramach Strony WWW nie zbiera żadnych danych osobowych Użytkowników, a co za tym idzie takie dane nie są też przetwarzane.

Reklamacje

25. Reklamacje na usługi świadczone w ramach Strony WWW Użytkownik może składać poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na dres e-mail podany w zakładce „kontakt”

26. Reklamację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Musi ona zawierać imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz opis zdarzenia oraz inne niezbędne informacje do identyfikacji problemu.

27. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. O swojej decyzji poinformuje Użytkownika w wiadomości e-mail.

Postanowienia końcowe

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2016r.

29. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

30. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników serwisu.

Zamknij Menu