Informujemy, że zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 11.09.2015r. dokonujemy „nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony”. Zużyty sprzęt, można również zostawić w naszym sklepie przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, tak, jak miało to miejsce wcześniej.

INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW
1. Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
2. Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu
i nieodpłatnym odbiorze.
Zgodnie z art. 42 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi informujemy
że każdy produkt zakupiony w naszym sklepie w opakowaniu podlega czynnościom w zakresie:
dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego. Warunkiem zwrócenia
zużytego sprzętu jest przygotowanie go przez Ciebie, czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnienie
(np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie lodówki).
UWAGA! Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:
UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.
Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży,
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany
jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych
w miejscu dostawy tego sprzętu,

Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny


Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu
art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej
bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla
gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów
możesz znaleźć na stronie: www.biosystem.pl.
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
Np. Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.
3. Lampy
Np. Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne,
wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe,
niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).
Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm
6.
Np. Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.
Np. Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki
mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary
i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki
radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania
dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe,
do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty,
małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne,
małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie
wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
Np. Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne,
sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych
zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe –
mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane
monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli,
wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.
3. Obowiązek przekazywania użytkownikom informacji o możliwości oddania zużytych baterii.
Sklep na podstawie art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach przyjmuje selektywnie zebrane zużytych
baterie i akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika, bez
możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.
W związku z powyższym obowiązkiem, w miejscu odbioru znajduje się w czytelnym i dostępnym dla klienta,
na temat możliwości nieodpłatnego oddania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych zgodnie
z następującymi zasadami:
warunki i tryb zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz możliwości zwrotu pobranej
opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,
punkt zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez
wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje.

Inne punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych

PSZOK Szamotuły
Piotrkówko (teren wysypiska śmieci)
64-500 Szamotuły

Tom Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
tel. 61/2923631

Miejski Punkt Elektroodpadów
Rynek (od strony ul. Wronieckiej)
64-500 Szamotuły

W MPE można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (płyty CD, DVD, BD), pojemniki po tonerach i tuszach, telefony i ładowarki, zużyte baterie, żarówki.